معرفی

معرفی

روسای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از بدو تأسیس تاکنون:

 فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين تا پيش ‌از انقلاب اسلامي، به صورت كميته‌اي غيرفعال، زيرنظر فدراسيون پزشكي بوده و فعاليت اين كميته صرفاً به شركت مسوولين آن در گردهمايي‌هاي بين‌المللي محدود مي‌شد و هيچگونه فعاليتي در بين افراد معلول انجام نمي‌داد.