فروردین 1395

سیزدهمین مرحله تمرینات تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین

ملی پوشان جانباز و معلول تیم وزنه برداری برای شرکت در سیزدهمین مرحله تمرینات آماده سازی بازی های پارالمپیک ریو به اردو فراخوانده شدند.

صفحات