خرداد 1395

برگزاری گل گشت خانوادگی در آذربایجان شرقی

هیات ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان شرقی اقدام به برگزاری گل گشت خانوادگی نمود.

رقابت های قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره در دسته یک برگزار می شود

امین اله مانی، مسئول کمیته فوتبال هفت نفره انجمن فوتبال معلولین، از برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در دسته یک خبر داد.

دوره ارتقا داوری والیبال نشسته ویژه آقایان

واحد آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در نظر دارد دوره ارتقا داوری والیبال نشسته، ویژه آقایان را برگزار نماید.

حفظ جایگاه لندن در ریو دستاورد خوبی است/ ایزدیار روزانه 8 کیلومتر شنا می کند

محمدحسین اقبالی، سرمربی تیم ملی شنا جانبازان و معلولین، پیرامون آخرین وضعیت تنها نماینده کشورمان در بازی های پارالمپیک ریو، گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد.

رقابت های قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره در دسته یک برگزار می شود

امین اله مانی، مسئول کمیته فوتبال هفت نفره انجمن فوتبال معلولین، از برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در دسته یک خبر داد.

دوره ارتقا داوری والیبال نشسته ویژه آقایان

واحد آموزش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در نظر دارد دوره ارتقا داوری والیبال نشسته، ویژه آقایان را برگزار نماید.

حفظ جایگاه لندن در ریو دستـــاورد خوبی است/ ایزدیــار روزانـه 8 کیلومتــــر شنــا می کند

محمدحسین اقبالی، سرمربی تیم ملــی شنـــا جانبازان و معلولین، پیرامون آخرین وضعیت تنها نماینده کشورمان در بازی های پارالمپیک ریو، گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد.

صفحات