آرشیو مسابقات

نتايج دوازدهمين دوره مسابقات قهرماني كشور تيراندازي بانوان - آذر 1387


Nat.shoot.fem.1387.pdf

مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی. آقایان. سال 1387

مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور آقایان - دي ماه 1386 اصفهان

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو، سال 1386


National Amputee Foot 1386.pdf

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو، سال 1383


Nationat Amputee Foot 1383.pdf

نتایج رقابتهای قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، ویژه ی ورزشکاران CP، سال 1386


National Foot Cp 1386.pdf

مسابقات قهرمانی کشور تنیس روی میز، در دو بخش انفرادی و تیمی بانوان. سال 1387

مسابقات قهرمانی کشور تنیس روی میز، در دو بخش انفرادی و تیمی. آقایان. سال 1387

مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1387. مشهد مقدس


National Wh.ten 1387.pdf

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1386


National Wh.Ten 1386.pdf

نتایج مسابقات قهرمانی کشور تنیس با ویلچر. سال 1383


Nat.W.T. 1383.pdf

مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری. سال 1386


National Cyc 1386 result.rar

نتایج رقابت های رشته ی دو و میدانی، ویژه افراد دارای معلولیت در ماده های پرتاب وزنه، دیسک و وزنه. اردیبهشت 1392

صفحات