تاریخچه

 فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين تا پيش ‌از انقلاب اسلامي، به صورت كميته‌اي غيرفعال، زيرنظر فدراسيون پزشكي بوده و فعاليت اين كميته صرفاً به شركت مسوولين آن در گردهمايي‌هاي بين‌المللي محدود مي‌شد و هيچگونه فعاليتي در بين افراد معلول انجام نمي‌داد.

اين رشته متعلق به ورزشكاران گروه هاي قطع عضو، ضايعات نخاعي، كوتاهي در يك عضو تحتاني، پشت و تنه و کوتاه قامتان است که مسابقات آن به صورت انفرادي در دو بخش بانوان و آقایان برگزار مي شود.

 بوچيا (Boccia) نوعی ورزش تفريحی، توپی است که افراد دارای معلوليت های شديد می توانند در سطح قهرمانی کشور، مسابقات آسیایی، جهانی و پارالمپيک آن را ادامه دهند.

اين ورزش تا سال 2012 تحت نظارت سازمان سی پی ايزرا CPISRA اداره می شد و از ابتدای سال 2013 ميلادی فعاليت خود را در قالب فدراسيون بين المللی بوچيا BISFED مستقل ساخت.