برنامه مسابقات والیبال نشسته جانبازان و معلولین لیگ برتر سال 1388 دور برگشت جام ایثار

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
برنامه مسابقات والیبال نشسته جانبازان و معلولین لیگ برتر سال 1388 دور برگشت جام ایثار

 

برنامه دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته سال 1388 جام ایثار

 

 

 

شماره

مسابقه

تیم میزبان

تیم میهمان

مکان مسابقه

تاریخ

1

نفت گاز گچساران

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

گچساران

24/10/

2

صنعت نفت آبادان

هیأت گنبد

آبادان

24/10/

3

گسترش فولاد تبریز

پیام خراسان رضوی

تبریز

24/10/

4

ذوب آهن اصفهان

آبفار مازندران

فولاد شهر

24/10/

5

نفت گاز گچساران

هیأت گنبد

گچساران

25/10/

6

صنعت نفت آبادان

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

آبادان

25/10/

7

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

پیام خراسان رضوی

بندر گز

1/11/

8

هیأت گنبد

گسترش فولاد تبریز

گنبد

1/11/

9

آبفار مازندران

صنعت نفت آبادان

ساری

1/11/

10

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

گسترش فولاد تبریز

بندر گز

2/11/

11

هیأت گنبد

پیام خراسان رضوی

گنبد

2/11/

12

آبفار مازندران

نفت گاز گچساران

ساری

2/11/

13

ذوب آهن اصفهان

پیام خراسان رضوی

فولاد شهر

9/11/

14

نفت گاز گچساران

صنعت نفت آبادان

گچساران

9/11/

15

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

هیأت گنبد

بندر گز

9/11/

16

ذوب آهن اصفهان

گسترش فولاد تبریز

فولاد شهر

10/11/

17

آبفار مازندران

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

ساری

10/11/

18

گسترش فولاد تبریز

آبفار مازندران

تبریز

14/11/

19

تعاونی اعتبار وحدت بندر گز

ذوب آهن اصفهان

بندر گز

14/11/

20

پیام خراسان رضوی

صنعت نفت آبادان

مشهد

14/11/

21

هیأت گنبد

ذوب آهن اصفهان

گنبد

15/11/

22

گسترش فولاد تبریز

نفت گاز گچساران

تبریز

15/11/

23

پیام خراسان رضوی

آبفار مازندران

مشهد

21/11/

24

گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت آبادان

تبریز

21/11/

25

پیام خراسان رضوی

نفت گاز گچساران

مشهد

22/11/

26

نفت گاز گچساران

ذوب آهن اصفهان

گچساران

28/11/

27

آبفار مازندران

هیأت گنبد

ساری

29/11/

28

صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان

آبادان

30/11/

 

دسته: