تيم آسايشگاه خيريه كهريزك تهران قهرمان مسابقات ليگ برتر بسكتبال با ويلچر

تيم آسايشگاه خيريه كهريزك تهران قهرمان مسابقات ليگ برتر بسكتبال با ويلچر

روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان اعلام کرد:
مرحله نهايي مسابقات ليگ برتر بسكتبال با ويلچر باشگاه‌هاي ايران با قهرماني تيم آسايشگاه خيريه كهريزك تهران به پايان رسيد.
مسابقات سال جاري ليگ برتر بسكتبال با ويلچر باشگاه‌هاي ايران با حضور تيم‌هاي پيام اصفهان، موسسه ايثار تهران، بهزيستي هرمزگان، آسايشگاه خيريه كهريزك تهران در گروه (الف) و ملي حفاري خوزستان، پگاه فارس، هيأت جانبازان و معلولين زنجان و فرش نگين مشهد (آسايشگاه خيريه فياض بخش) در گروه (ب) آغاز شد.
پس از رقابت‌ تيم‌ها در مراحل مقدماتي تيم‌هاي پيام اصفهان و آسايشگاه خيريه كهريزك از گروه (الف) و تيم‌هاي ملي حفاري خوزستان و هيأت جانبازان و معلولين زنجان از گروه (ب) به مرحله نهايي راه پيدا كردند.
مرحله نهايي اين مسابقات جهت تعيين عناوين اول تا هشتم از 16 دي‌ماه به ميزباني زنجان آغاز شد و در نهايت تيم آسايشگاه خيريه كهريزك تهران با 6 امتياز عنوان قهرماني را كسب كرد. تيم‌هاي ملي حفاري خوزستان و هيأت جانبازان و معلولين زنجان به ترتيب با 5 و 4 امتياز عناوين دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. تيم پيام اصفهان هم عنوان چهارم مسابقات را از آن خود كرد.
همچنين تيم‌هاي بهزيستي هرمزگان، مؤسسه ايثار تهران، پگاه فارس، فرش نگين مشهد (آسايشگاه خيريه فياض بخش) نيز جهت كسب عناوين پنجم تا هشتم با يكديگر به رقابت پرداختند كه در پايان تيم‌هاي موسسه ايثار تهران و بهزيستي هرمزگان كه عناوين هفتم و هشتم را كسب كرده بودند، به مسابقات ليگ دسته اول بسكتبال با ويلچر سقوط كردند.

دسته: