داوران شنا مدرک درجه سه تطبیقی شنای معلولان را احراز می کنند

داوران شنا مدرک درجه سه تطبیقی شنای معلولان را احراز می کنند

روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان اعلام کرد:

کلیه داوران دارنده مدرک فدراسیون شنا، با شرکت در مسابقات قهرمانی کشور شنای جانبازان و معلولان، آموزش مباحث مربوطه و گذراندن دوره کارورزی می توانند مدرک تطبیقی درجه سه شنای معلولان را احراز نمایند.

مدرسین و کارشناسان این دوره آموزشی محمدحسین اقبالی، رئیس انجمن شنا و مجید نوروزی، مربی تیم ملی می باشند.

در این دوره همچنین، مباحثی همچون آشنایی با ورزش جانبازان و معلولان، قوانین و مقررات شنای معلولان، مسائل روانشناسی و نحوه برخورد با افراد دارای معلولیت تدریس می شود.

گفتنی است این دوره همزمان با نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور شنا، از 23 تا 25 دیماه در استان قم برگزار می شود.

دسته: