-قهرمانی کشور-وزنه برداری-نتایج سال ٨٥

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
-قهرمانی کشور-وزنه برداری-نتایج سال ٨٥

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری در دو رده ی سنی جوانان و بزرگسالان، سال 1385

NationalPowerlift Youth85.pdf
NationalPowerlift adults85.pdf