تیم ملی والیبال نشسته

مدیر تیم های ملی والیبال نشسته اعلام کرد:

طی حکمی از سوی محمدعلی حسین پور، سرپرست دبیری فدراسیون، هادی رضایی به عنوان مدیر تیم های ملی والیبال نشسته منصوب شد.