قهرمانی کشور

از فردا،

سومین دوره رقابت های قهرمانی کشور بدمینتون آقایان از فردا به میزبانی تهران در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار می شود.

با قهرمانی تیم آذر سدید تبریز؛

هشتمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس با ویلچر، یادواره شهدای هفدهم شهریور، به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس انجمن شنا جانبازان و معلولین:

مجید نوروزی، رئیس انجمن شنا جانبازان و معلولین از برگزاری بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی کشور شنا خبر داد.

با قهرمانی خراسان جنوبی پایان یافت؛

شب گذشته، دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور پارازوخانه جانبازان و معلولین با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

گزارش تصویری؛

خراسان جنوبی عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی کشور پارازورخانه را از آن خود کرد.

صفحات