لیگ برتر بسکتبال باویلچر

لیگ برتر بسکتبال با ویلچر؛

هفته دوم از رقابت های دور برگشت لیگ برتر بسکتبال با ویلچر با برگزاری سه دیدار پیگیری می شود.