لیگ برتر والیبال نشسته

پایان رقابت های هفته چهارم لیگ برتر والیبال نشسته،

عصر امروز، رقابت های هفته چهارم لیگ برتر والیبال نشسته، در بابلسر، تبریز، ارومیه و گنبد برگزار شد.

لیگ برتر والیبال نشسته؛

هفته ششم از رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته با برگزاری 4 دیدار پیگیری می شود.

لیگ برتر والیبال نشسته آقایان:

روز دوم از هفته ی ششم مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته آقایان با انجام دو دیدار امروز، جمعه هفدهم دی ماه، پیگیری شد.

لیگ برتر والیبال نشسته؛

هفته ی هفتم و پایانی مرحله ی رفت لیگ برتر والیبال نشسته با برگزاری 4 دیدار در گنبد، ساری، شیراز و اصفهان پیگیری می شود.

 لیگ برتر والیبال نشسته:

هفته ی اول از دور برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته آقایان با انجام سه دیدار پیگیری شد.