مدال رنجبر

با حضور درمنزل ابراهیم رنجبر؛

شب گذشته خانواده ی گرامی شهیدان  علی اصغر شیردل و جواد اله کرمی با حضور در منزل ابراهیم رنجبر از وی به خاطر تقدیم مدالش به شهدای مدافع حرم قدردانی کردند.