مهری باقرپور

عضو تیم بسکتبال با ویلچر بانوان اردبیل:

مهری باقرپور، عضو تیم بسکتبال با ویلچر بانوان استان اردبیل همراه با فرزندش در رقابت های قهرمانی کشور شرکت کرده بود و حضور این عضو کوچک در تیم اردبیل حال و هوای خاصی به مسابقات داده بود.